Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podnikové pojetí investic

– ve výrobních podnicích tvoří převážnou část pořizování hmotných investic (výstavba, obnova, modernizace…), naopak u finančních domů tvoří převážnou část finanční investice.
Inv. činn. se řídí investičním plánem.

Plánování a financování investic
Inv. plán podniku je rozveden v investičních projektech, které podrobně uvádějí věcnou i ekonomickou stránku pořízení investic.
K věcné stránce patří: co má být poř., kdo zajistí projektovou dokumentaci, kdo bude realizovat dodávku
K ekonomické stránce patří: rozhodnutí o způsobu fin., vyhodnocení efektivnost projetku
Financování investic:
zdroje – vlastní (vklady vlastníků, nerozdělený zisk, odpisy, výnosy z prodeje a likvidace HM a zásob)
- cizí (investiční úvěr od banky, obligace, splátkový prodej, leasing)

Finanční řízení v podniku
Financování – získání finančních zdrojů a jejich použití k obstarání potřebných statků a k úhradě výdajů na činnost podniku. Cílem je zajištění růstu tržní hodnoty podniku, průběžné platební schopnosti a průběžné likvidity majetku.

Žádné komentáře:

Okomentovat