Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4. Vize podniku

4.1 Základní představa o budoucí podobě podniku
4.2 Základní hypotézy a scénáře budoucího vývoje
4.3 Základní strategické rozhodnutí o tempu tržeb a jejich sortimentní struktura
4.4 Formulace dílčích jednotlivých variant strategie
4.5 Ekonomické důsledky jednotlivých variant strategie
4.6 Základní představy o organizaci podniku
5. Formulace strategických cílů
5.1 Cíle na trhu
5.2 Cíle ekonomické
5.3 Cíle majetkové
5.4 Cíle v oblasti kvalifikace, motivace a sociální cíle
6. Hlavní strategické operace

Postup při zprac. strategie: vytvoření strategického týmu, zvládnutí principů strategického myšlení, zprac. strategie, realizace strateg. operací, zavedení systému strateg. řízení, hodnocení dosahovatelných výsledků, systématické upřesňování strategie

Žádné komentáře:

Okomentovat