Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podnik a podnikání

Podnik – zákl. složka hospodářství, funkčně a právně samostatný subjekt v němž je realiz. výroba nebo kt. poskytuje služby, v obch. zák:soubor hmot., nehm. a osob.složek podnikání, hmot.(budovy,stroje,pozemky), nehm.(práva), osob.(zaměstnanci, jejich znalosti, zkušenosti)
Podnikání – činnost prováděná podnikatelem za účelem dosažení zisku (základní motiv)
Docílení zisku – uspokojováním potřeb zákazníků (výrobky a službami)
Podnikatel vkládá do zač. pod. kapitál – vlastní, cizí
Úspěch – založen na vysoké kvalifikaci, odbornosti, informovanosti a cílevědomém úsilí
Podnikatel je osoba která: je zapsaná v obchodním rejstříku, podniká na zákl. živnostenského oprávnění, podniká na základě oprávnění podle zvláštních předpisů (auditor, advokát), fyzická os., kt. provozuje zemědělskou výrobu
Znaky podniku:
Vazby s okolím – působí, jako omezující faktor + jako příležitost, podnik působí na své okolí
Z výr.proc. plynoucí prvky, vstupy/výstupy – vstupy(výr.faktory), prvotní vstupy(přírodní zdroje,práce), kap.statky – vstupy, které jsou samy výstupem výroby
Cílové chování – podnikatel určuje cíle podnikání
Struktura – org. struktura musí být taková, aby umožňovala ef. čin. lidí
Dynamičnost – cílů možno dosáhnout aktivním jednáním, uplatnění efektivnosti – cíle dosáhnout s nim. prostředky
Sociální charakter podniku – plní podnik svůj účel tím, že vyrábí výrobky, důležité jsou dobré vztahy s poskytovateli kap., zákazníky, dodavateli, konkurencí, obcí, se státem a s manažery

Žádné komentáře:

Okomentovat