Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

V dlouhém období jsou všechny výrobní ...

• v dlouhém období jsou všechny výrobní faktory dokonale mobilní, tj. jsou splněny všechny podmínky zabezpečující volný vstup a výstup ekonomických subjektů z tohoto trhu (odvětví),
• a ekonomické subjekty mají k dispozici dokonalé informace.
Dokonale konkurenční trh je tedy trhem, na němž působí velký počet ekonomických subjektů (firem a spotřebitelů), které vzhledem ke svému tržnímu podílu nejsou schopny významným způsobem ovlivnit cenu příslušné produkce.
Budeme-li analyzovat chování firmy na dokonale konkurenčním trhu, pak dospějeme k závěru, že tato se při svém rozhodování o objemu vyrobené produkce řídí tzv. zlatým pravidlem maximalizace zisku, které hovoří o tom, že firma maximalizuje svůj zisk v okamžiku, kdy vyrábí takový objem produkce, při němž dosahuje stejné výše mezní příjmů a mezních nákladů. Na základě tohoto pravidla pak dospějeme k závěru, že dokonale konkurenční firma maximalizuje svůj zisk vyrábí-li takový objem produkce, při němž se:
• buďto cena této produkce rovná mezním nákladům firmy,
• nebo daná firma dosahuje maximálního rozdílu mezi celkovými příjmy a celkovými náklady.
Pomocí zlatého pravidla maximalizace zisku pak také odvodíme pravidlo převrácené elasticity, které říká, že rozdíl mezi cenou produkce a mezními náklady firmy bude klesat s tím, jak bude růst cenová elasticita poptávky.

Žádné komentáře:

Okomentovat