Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Lesnické hospodářství

,,Lesnictví je obor, jehož náplní je péče o les a hospodaření v něm. V průběhu doby se lesnictví vyvíjelo a měnil se důraz na jednotlivé složky lesa a jeho produkty, podle toho, jaké byly a jsou požadavky majitele nebo společnosti. Hlavním cílem lesnictví je dnes zajištění trvale udržitelného hospodaření v lese.“
Historie lesů města Brna se datuje již od 13. století, kdy tehdejší královské město Brno dostávalo majetek darem, zástavou nebo odměnou. Koupí začalo získávat lesy v 15. století od pánů v okolí města. V roce 1938 dosáhly brněnské městské lesy rozlohy 7514 ha. Neblahý poválečný zvrat těžce zasáhl i hospodaření městských lesů. Po velkém politickém nátlaku byla brněnská radnice v roce 1954 donucena nejvyššími státními orgány předat veškerý majetek státu. Až po roce 1989 došlo díky přijetí zákona, o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, k znovunabytí původního lesního majetku. Pro zajištění odborné správy v městských lesích byla v roce 1992 zřízena příspěvková organizace Lesy města Brna. Společnost Lesy města Brna s.r.o. vznikla v roce 1994 z původní příspěvkové organizace. Zakladatelem a jediným vlastníkem je město Brno a předmětem činnosti společnosti je odborná správa a rozvoj svěřeného lesního majetku, plnění veřejně prospěšných služeb s obecně prospěšným posláním. Dnešní majetek statutárního města Brna představuje více než 8100 ha plochy. O veškeré lesy, které se nacházejí v pěti okresech se stará 40 odborně vzdělaných lesníků a 130 dělníků, některé práce zajišťují i drobní živnostníci a podnikatelé. Kromě lesa pečuje město Brno ještě o 13 ha lesních školek. Ostatní lesy města Brna se nacházejí v okrese Brno – venkov, v okrese Blansko a na Žďársku.
Od 30. Září 2002 jsou Lesy města Brna certifikovány dle PFC (Pan European Forest Certification). Účelem certifikace je podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích a spotřeby dřeva jako ekologicky obnovitelného zdroje a výrobků ze dřeva, ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje společnosti prostřednictvím realizace Českého systému certifikace lesů.
Brno jako většinu dněšních měst trápí nedostatek zeleně v jeho zastavěné části. Jedná se o parky, uliční aleje i sídlištní zeleň. Naopak příměstských lesů má více než jiná srovnatelná města, avšak jejich stav není příliš utěšený. Uliční stromořadí, park Lužánky, park Špilberk, Tyršův sad, Denisovy sady, park Koliště, Wilsonův les a Kapucínské zahrady má ve správě Veřejná zeleň města Brna.
Lesy v okolí Brněnské přehrady ani zdaleka neodpovídají původní druhové skladbě. Nepůvodní jehličnaté dřeviny zde byly povětšinou uměle vysazeny. Zdejší lesy však naštěstí nebyly zcela přeměněny v jehličnaté monokultury. Kromě dubu, buku a habru zde najdeme pestrou škálu dalších listnatých dřevin (lípa, javor, bříza) i celých lesních společenstev odpočinku v lesích blízkých přírodnímu stavu, což dnes bohužel nebývá všude pravidlem.

Žádné komentáře:

Okomentovat