Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Brno a okolí-Botanická zahrada

Botanická zahrada je uměle vytvořený ekosystém, jehož primární úlohou je chránit, zachovávat a nejlépe zvyšovat rozsah genetické rozmanitosti pěstovaných jedinců.


Jejich počet stoupl v posledních letech nad 1000 zahrad na nejrozmanitějších místech naší planety. Botanické zahrady mohou výrazně pomoci k ochraně přírody, protože jejich živé sbírky a herbáře sušených rostlin prezentují jeden z nejlepších zdrojů informací o rozšíření rostlin a jejich nárocích na prostředí. V zahradách obvykle pracují odborníci daného oboru, kteří objevují nové druhy a zkoumají druhy již známé. Navíc seznamují návštěvníky zahrady s ochranářskými problémy.

Jako doplněk pěstování rostlin vytvořili botanické zahrady spolu s vědeckými ústavy sbírky semen z volné přírody a z pěstovaných rostlin, někdy nazývané semenné banky. Semena, která splňují určité požadavky (např.: je kladen důraz na obsáhnutí genetické variability druhů), mohou být dlouhodobě skladována ve studených, suchých podmínkách a později klíčena.

Botanická zahrada je i součástí Masarykovy university v Brně. Jde o typickou universitní zahradu založenou v roce 1922. Zakladatelem zahrady byl profesor Josef Podpěra, který v té době vedl botanický ústav nově vzniklé Masarykovy univerzity a vedle toho měl za úkol vybudovat také botanickou zahradu. Zahrada vznikla na místě starobince a od samého počátku se předpokládalo, že je to místo provizorní. Nikdo z generace zakladatelů jistě nepředpokládal, že ještě v roce 2007 bude fakulta, ale i zahrada umístěna stále na stejném místě. Vývoj událostí v uplynulých letech však způsobil, že provizorium se stalo definitivní a v současné době má zahrada velkou historickou hodnotu. V roce 1995 se přikročilo k rekonstrukci skleníků a částečně i zahrady. Na stávajícím místě byl vybudován komplex pěti skleníků v atypickém tvaru podle návrhu architekta Petra Talandy.

Zahrada má dvě základní oddělení. Venkovní oddělení má rozlohu 1,5 ha a je tam shromážděno asi dva tisíce druhů rostlin. Celá zahrada je rozdělena na několik částí. Mezi nejdůležitější patří oddělení systému rostlin, kde je zastoupeno asi sto čeledí s tisícem druhů.

Další zajímavou skupinou je teplomilná nelesní vegetace Pavlovských vrchů. Je to vegetace vystavená extrémním klimatickým podmínkám a v jarním období je často vyhledávána návštěvníky. Z geografických celků je zajímavá skupina rostlin Japonska a Číny. Tato část obsahuje některé typické architektonické prvky japonských zahrad.

Pracovníci botanické zahrady vysazovali od roku 1970 do roku 2000 dvakrát do roka tzv.: „Mendlovu zahrádku“, která byla sestavena na základě Mendlových zákonů dědičnosti a byla součástí expozic Mendeliána Moravského muzea.

V roce 2005 byla založena Unie botanických zahrad České republiky a naše zahrada se stala jedním ze základních členů. Jedná se o občanské sdružení osob a institucí, reprezentujících botanické zahrady, arboreta (botanická zahrada zaměřená na dřeviny) a významné botanické sbírky.

Žádné komentáře:

Okomentovat