Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Chráněná území

Brno má (co se přírody týče) mezi českými a moravskými městy výjimečnou polohu. Leží totiž na styku dvou biogeografických podoblastí. Proto zde najdeme velké množství nejrůznějších biotopů: lužní lesy (Černovický hájek), vlhké kosené louky (Augšperský potok), suché stepní trávníky (nepřeberné množství) a skalní stepi (Stránská skála), lesostepi (Velká Klajdovka), rozvolněné teplomilné doubravy (Kůlny), dubové a dubohabrové lesy (Bosonožský hájek) a dokonce i bučiny (Jelení žlíbek), které náleží spíše do podhorských a horských poloh. Jen na území města Brna bylo doposud vyhlášeno 28 zvláště chráněných území s celkovou rozlohou cca 345 ha.

Žádné komentáře:

Okomentovat