Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4) MONETARISMUS

MONETARISMUS

nabídka peněz je hlavním určujícím faktorem krátkodobých pohybů nominálního GNP a v dlouhém období představuje hlavní určující faktor
považuje úlohu peněz za ústřední pro makroekonomickou teorii
věnuje velkou pozornost určujícím faktorům agregátní nabídky a poptávky
stát by se měl vyvarovat zasahování do tržních sil
obhajuje maximální spoléhání na tržní síly
Důchodová rychlost oběhu peněz = poměr celkového nominálního GNP k zásobě peněz; rychlost oběhu peněz měří míru, s jakou se zásoba peněz obrací relativně k celkovému důchodu nebo národnímu produktu
Kvantitativní teorie cen = ceny se pohybují proporcionálně s nabídkou peněz

změna nabídky peněz vede ke změně agregátní poptávky:
M roste - i klesá - I, C a X roste - AD roste - reálný GNP a P roste
M klesá - i roste - I, C, X klesá - AD klesá - GNP a P klesají

Nepřímé nástroje monetární politiky:
1. operace na volném trhu - dochází k růstu (poklesu) rezerv komerčních bank a ke změně peněžní zásoby

2. povinné minimální rezervy - jejich změnou ovlivňuje centrální banka peněžní nabídku

3. diskontní sazba - centrální banka ovlivňuje úvěrové schopnosti komerčních bank (a tím i nabídku peněz) prostřednictvím úvěru, které komerčním bankám poskytuje; d. s. = úrok

Přímé nástroje monetární politiky - nejsou v rozvinutých ekonomikách běžně používány:
1. úvěrové limity, tj. stanovení maximálně možného objemu úvěrů, které může komerční banka poskytnout
2. omezení objemu úvěrů, které poskytuje CB komerčním bankám
3. administrativní omezení přílivu nebo odlivu peněz ze nebo do zahraničí
4. převádění depozit vládních institucí z komerčních bank na účty CB

SOUDOBÝ MONETARISMUS
vyvinul se po 2. světové válce, iniciátorem byl Milton Friedman z Chicaga a jeho spolupracovníci
nadměrně zdůrazňovali fiskální politiku
období vrcholu 1979-1981
operuje v rámci kvantitativní teorie cen a opírá se o analýzu trendů rychlosti oběhu peněz

Klíčové body:
1. nabídka peněz je hlavní determinantou růstu nominálního GNP
2. ceny a mzdy jsou relativně pružné
3. soukromý sektor je stabilní

Žádné komentáře:

Okomentovat