Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Životní funkce rostlin

Růst a vývoj rostlin,faktory ovlivňující růst a vývoj,rozmnožování rostlin(pohlavní a nepohlavní),pohyby rostlin.

Růst, vývoj- obecné vlastnosti rostlin
Růst- nápadný projev života rostlin
- spojen s individuálním vývojem rostliny( ontogenezí)
Růst- kvantitativní vlastnost- nevratné zvětšování objemu a hmotnosti
Vývoj- kvalitativní vlastnost- jakostní změny na těle rostliny

Růst- způsoben dělením buněk, prodlužováním a zvětšováním buněk
3 fáze: zárodečná( embryonální)
prodlužovací
rozlišovací( diferenciační)
Zárodečná fáze: na vzrostných vrcholech( kořene, stonku)-dělicí pletiva-meristémy-tenkoblanné buňky, dělí se
Prodlužovací fáze: buňky se prodlužují, jednotlivé vakuoly splývají v jednu centrální vakuolu, zvětšení objemu
až 30krát, potřeba vody
Rozlišovací fáze: diferencují se krycí, vodivá, základní pletiva, parenchym, primární kůra…
diferenciace buněk ve funkcích
řízeno na základě genetické informace

Faktory ovlivňující růst: vnitřní ´ vnější
Vnitřní faktory: regulátory- rostlinné hormony( fytohormony), klíčové postavení
- organické sloučeniny- tvořené v určitých pletivech, vedeny do míst, kde mají účinek
dělení: stimulátory- např.gibereliny, cytokininy, auxiny(prodlužovací růst buněk, tvorba postranních kořenů,


inhibitory- např. kyselina abscisová- způsobuje zavírání průduchových štěrbin, opad plodů, listů,
zabraňuje předčasnému otevírání pupenů; ethylen- urychlení zrání plodů
syntetické regulátory- některé jako stimulátory( kys. nikotinová, b- indolyloctová, b- indolylmáselná)
- jako inhibitory: herbicidy(postřiky proti plevelům- zemědělství)
prostředky zabraňující klíčení brambor
Vnější faktory:světlo-rostliny mohou růst ve tmě-světlé, žlutá barva,silně prodloužené lodyžní články-etiolizace
teplota- zvyšování- zvýšení intenzity růstu- k určité hranici( optimum 20- 25%)
mrazuvzdorné rostliny(řasy –1°C), teplovzdorné rostliny( sinice 80°C)
- ovlivňuje utváření rostlinného těla( na horách- nízký vzrůst, nížiny- vyšší, výraznější)
voda a min. živiny- důležité pro zárodečnou a prodlužovací fázi
- výrazný nedostatek živin( zvláště N)- zakrnělost

Žádné komentáře:

Okomentovat