Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Sluch,čich

Ucho(auris, otos)- orgán sluchu
- umožňuje rozlišování zvuků
- rozděleno do 3 oddílů
1.Vnější ucho- boltec, vnější zvukovod( chlupy,vyústění mazových žláz)
0, 1 mm silná bubínek( membrana tympani)-vazivová blána, rozhraní mezi vnějším a vnitřním uchem
2. Střední ucho- dutina v kosti spánkové, vyplněná vzduchem; obsahuje 3 kloubně spojené sluchové kůstky:
- kladívko( malleus)- nasedá na bubínek; kovadlinka( incus)
- třmínek( stapes)- nasedá na oválné okénko vnitřního ucha vše vystláno tenkou sliznicí
- spojeno s nosohltanem Eustachovou trubicí
3. Vnitřní ucho- kostěný labyrint ve skalní kosti- uvnitř něho se vznáší blanitý labyrint
- kostěný labyrint- vyplněný perilymfou; blanitý labyrint- vyplněný endolymfou
- kostěný labyrint- 3 polokruhovité kanálky, předsíň, hlemýžď
- předsíň:vedou do ní 2 okénka-oválné-do něj vsazen třmínek;-kulaté-uzavřené vaz. blánou
- blanitý labyrint-vlastní smyslový orgán-tvořen 2 váčky: vejčitý- se 3 polokruhovými chodbami
kulatý- napojuje se na něj hlemýžď
- hlemýžď( cochlea)- blanitá, vazivová, slepě končící trubička
- obsahuje vlastní sluchový ústroj- Cortiho orgán
- obsahuje osinkové buňky-b. s tuhými výběžky-k nim se větví sluch. nerv
Vnímání zvuku
Zvuk-kmitání těles-přenášení vlněním prostředí v uchu
- přenášení: boltec®vnější zvukovod®bubínek® sluchové kůstky® perilymfa® endolymfa® Cortiho orgán®
ohýbání nerv. vlásků® nervový vzruch® vedení vzruchu sluch. nervem® spánkový lalok koncového mozku
- rychlost šíření: 343 m / s
Výška tónu
- vysoké tóny- vysoká frekvence- malá vlnová délka- rozkmitají bazální membránu blízko třmínku
- nízké tóny- nízká frekvence- velká vlnová délka- rozkmitají bazální membránu daleko od třmínku
- vnímání člověka- 16- 20 000 Hz/ 1 s ; nejcitlivější 2-5kHz ( s věkem se snižuje citlivost pro vysoké tóny)
ultrazvuk- f> 20 kHz( delfíni, netopýři) infrazvuk- f< 16 Hz
intenzita zvuku- vyjádřena v decibelech( hlasitost) šepot- 20dB; hlasitý hovor- 70dB; vrtačka- 120dB
rozlišení zvuků: pravidelné kmity- vnímáno jako příjemné tóny
nepravidelné kmity- vnímáno jako nepříjemný hluk, šum
Poruchy sluchu- nedoslýchavost- ucpání zvukovodu, poškození bubínku, zánět středního ucha, poškození
Cortiho orgánu( nebezpečí hluku), poškození sluchového nervu a sluchového centra
- hluchota- těžké poškození Cortiho orgánu nebo nervových drah a center(možnost implantace)

Ústrojí rovnovážné( statokinetické)
- pro udržení rovnováhy a vzpřímeného postoje
- součást vnitřního ucha, fce: statické čidlo- vnímání polohy ; kinetické čidlo- vnímání pohybu
Statické čidlo
- receptory uložené v kulatém a vejčitém váčku blanitého labyrintu( utriculus a sacculus)
- malá políčka se smyslovými buňkami zakončenými vlásky( statokonie) zanořenými do vrstvičky hlenové hmoty, ve které jsou krystalky CaCO ( otolity)
- na otolity má vliv gravitace- vychýlení® dráždí vláskové buňky® v mozkovém centru- vnímání polohy
vnímání nefunguje ve stavu beztíže
Kinetické čidlo
- receptory uloženy v ampulách na začátku 3 polokruhovitých chodbami ampula- vyvýšenina s vláskovýni b.
- pohyb hlavy způsobí vzájemný pohyb endolymfy a stěny chodeb® rozhoupání hlenové hmoty( kupuly)® dráždění vláskových buněk( ohyb vlásků)® mozkové centrum- vnímání pohybu
- registrace pouze zrychleného pohybu( rovnoměrný pohyb- endolymfa a stěna chodeb ve vzájemném klidu)
- nadměrné podráždění- závrať, kinetózy( dopravní prostředky, mořská nemoc…)
vnímání polohy a pohybu je komlexní- informace z oka, kloubů, svalů, šlach, hmatových čidel


Chuťové ústrojí( smysl- chuť)
- chemoreceptor- vnímá chem. látky rozpuštěné ve vodě a slinách
- tvořeno chuťovými pohárky-uloženy v papilách na jazyku,sliznici dutiny ústní(měkké patro,horní část hltanu)
- chuťové receptory- chuťové buňky pohárků
- rozlišení 4 základních chuťových pocitů: hořko, sladko, slano, kyselo( nerovnoměrně rozmístěny)
- vzruchy vedeny do centra v temenním laloku mozkové kůry
- výslední chuť- kombinace podráždění jednotlivých chuťových buněk


Čichové ústrojí( smysl- čich)
- chemoreceptor- vnímá těkavé látky ze vzduchu
- čichová oblast-v horní části nosní přepážka a stropu nosní dutiny-složená z čichových buněk( receptory)
- čichové buňky- tyčinkovitý tvar, vláskové výběžky- procházejí otvory v čichové kosti do lebeční dutiny
- centrum- v blízkosti spánkového laloku mozkové kůry
- citlivost čich. buněk na některé látky je velmi vysoká

Receptory kůže
- kožní čidla- rozmístěna nepravidelně v kůži- reagují na dotek, tlak, změny teploty, bolest
Mechanoreceptory
- vnímají dotek, tlak- Vater- Paciniho tělíska( čidla tlaku, tahu) ; Meissnerova tělíska- receptory dotyku
- tělíska ve škáře, ve vazivu( jazyk, bříška prstů…)- na základě jejich podráždění vzniká v mozku hmatový vjem
Termoreceptory
- tepelná a chladová tělíska v kůži( a uvnitř těla)- zjišťují rozdíl mezi teplotou těla a prostředí
- Krauseho tělíska- receptory chladu ; - Ruffiniho tělíska- receptory tepla
- důležité pro termoregulaci
Receptory bolesti
- volná nervová zakončení v kůži( a ve vnitřních orgánech); průměr: 100 na 1 cm2
- reagují na všechny silné podněty( mechanické, tepelné, elektrické, chemické)- adaptace na bolest téměř chybí
- důležité- upozorňuje na škodlivé vlivy, umožňuje včasnou reakci

Proprioreceptory
- vnitřní čidla- ve svalech, šlachách, kloubech
- registrují napětí šlach, stah a ochabnutí svalů, zatížení kloubů

Žádné komentáře:

Okomentovat