Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nižší rostliny-rozdělení

říše Rostliny
1. podříše Nižší rostliny(Thallobionta, Protobionta)
2. podříše Vyšší rostliny

Nižší rosliny- eukaryotická buňka( typické jádro) větší a složitější
- má chloroplasty( s barvivy), buň. stěnu, vakuoly
- charakteristika: vývojově jednoduší( primitivnější)
- tělo- nazvané stélka( thallus)- nelze rozlišit na kořen, stonek a list

Řasy( algae)
- nauka o řasách(i sinicích): algologie
- autotrofní organismy( uhlík v podobě CO2)
- způsob výživy: fotosyntéza(potřeba barviv), chlorofyl a, b, c, d
- výskyt: ve vodním prostředí, malé procento na zemi
Typy stélek
jednobuněčné(někdy koloniální), mnohobuněčné

monadoidní- bičíkatá(1-2 bičíky), jádro, chloroplast(kalíškovitý),stigma-červená světločivná skvrna
fototaxe- pohyb( díky světlu),pelikula- buň. stěna
krásnoočko, pláštěnka
měňavková(rhisopová)-rozsivky,nestálý tvar,panožky(výběžky cytoplazmy),stigma,chloroplast
zelenivka
kokální- kulovitá
vláknitá- trichální: tvoří vlákno(jednořadá, víceřadá)
trubicovitá- sifonální:vakovitá, trubicově se větví, mnohojaderné buňky
pletivná-naznačuje pletiva a orgány vyšších rostlin

Řasy- nejednotná skupina
3 vývojové větve- Červená(Ruduchy) chlorofyl a+d
- Hnědá chlorofyl a+c
- Zelená chlorofyl a+bÞ základ pro vyšší rost.--- ryniofyty(fosilní)

Rozmnožování: nepohlavní(z jednoho gen. základu)-rozpad kolonií nebo stélek(fragmentace)

- pomocí spór( výtrusů)- zoospóry(rejdivé výtrusy)- volně pohyblivé, mají 2 bičíky
pohlavní(ze dvou gen základů)
gamety- samičí- vaječná buňka(oosféra)
- samčí- spermatická buňka(spermatozoid)
oogamie- splynutí samčí a samičí gamety
izogamie-splývání stejných gamet(tvarově i velikostně)-izogamet(rozlišené uvnitř)
anizogamie- splývání rozlišených gamet- anizogamet(samičí je větší)

Význam- producenti org. látek a O2( produkují 30% atmosferického O2)
- cenné látky, alginátové ovoce- obsahuje výtažky z řas
- příprava pokrmů- získávání agaru(v potravinářství), v mikrobiologii- pěstování mikroorg. na agaru
Červená vývojová větev
oddělení: Červené řasy( Ruduchy, Rhodophyta)- slepě končící vývojová větev
stélky- trubicovité, přeslenité
chlorofyl a+d,barviva- fykoerytrin, fykocyan- umožňují žít v hloubkách až 200 metrů
mořské, sladkovodní( potěrka-přeslenitě větvené stélky, v čistých tocích)

Hnědá vývojová větev
oddělení: Hnědé řasy
chlorofyl a+c, barviva - karoten, fukoxantin
3 třídy: Zlativky
Rozsivky
Chaluhy
Zlativky- součást planktonu(společenstvo drobných vodních rostlin a živočichů)
časté přemnožení(jarní, podzimní)- u vodárenských nádrží

Rozsivky- křemičité schránky(SiO2)- vypadá jako krabička( víčko a dno)
uvnitř stélka(kokální, měňavkovitá), velmi ozdobné
mořské- paprsčitě souměrné, sladkovodní-1 rovina souměrnosti
mikroskopické, žijí jednotlivě nebo v koloniích

Rozmnožování: dělení buňky- rozsivka se uvolní ze schránky, vytvoří 2 dceřinné buňky,
každá si vezme půlku krabičky, použije- li ji jako horní část- dotvoří si spodní(a naopak)
použití spodní části jako horní-zmenšování až ke kritické hranici, rozsivka se zvětší na původní
velikost, vše začne znovu

výskyt- hodně rozšířené- voda(sladká, slaná), půda, indikátory čisté vody
rozsivková zemina(třetihory-plankton moří se vyskytoval ve velkém množství,rozsiv. zemina
/křemelina/- zbytky)- těží se
např. dynamit- nitroglycerin v rozsivkovité zemině(i jiné)
výroby skla, filtrů, izolačních hmot

Chaluhy- nejdokonalejší hnědé řasy
- stélka převážně pletivná(příchytná vlákna-rhizoid, lodyžka- kauloid, listy- fyloid)
- většinou pevně přichycené k podkladu(v pobřežní zóně moří)- Chaluha bublinatá
- Bobulák- v arktických mořích(hmot. 100kg, délka 70m)
- Hroznovice( sargassum)- v sargasovém moři(velké množství), plovací měchýřky(při hladině)

využití- hnojivo, potrava, krmivo pro dobytek, ve farmaceutickém průmyslu
koncentrují jód( spalují se® jód, potaš-K2CO3 , soda- Na2CO3)

Zelená vývojová větev
oddělení:Zelené řasy
třída: Krásnoočka( někdy samostatné oddělení)
- jednobuněční zelení bičíkovci, aktivní pohyb(1-2 bičíky), mikroskopické rozměry
- chlorofyl a+b, barviva-karotenoidy( - karoten, xantofyl)
- stigma, pulzující vakuola, bičík- bičíkatá stélka
- výživa- autotrofní(chloroplasty)-pokud je chlorofyl; heterotrofní-v prostředí s dostatkem org. látek
bičíkovci- flagellata: rostlinní- fytoflagellata, živočišní- zooflagellataÞ spol. původ rostlin a živoč.

Zástupci: Krásnoočko zelené- sladké vody, i silně znečištěné, vřetenovitý tvar
Krásnoočko štíhlé- samočištění vody

Žádné komentáře:

Okomentovat