Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Korýši

- kosmopolitní, hlavně mořští, někteří přisedlí, planktonní, lezoucí, parazité
tělo:kryto štítem(carapax)- kryto kutikulou s chitinem, často prostoupená vápenatými solemi-hlavohruď nebo celé tělo uzavírá jak do lastury,dýchání žábry( někdy jako výběžky- lupínky na nožkách) ´ celým povrchem těla
- oči „na stopkách“, statocysty- poloha( na bázi 1. páru tykadel- z 2 krátkých větví)
rozmnožování: gonochoristé, častá partenogeneze; vývoj přímý ´ nepřímý( různé typy larev, např. nauplius- buchanky, zoëa- krab)
dělení:
podtřídy-lupenožci,žábronožky,klanonožci,kapřivci(nižší korýši-nestejný počet tělních článků,jednoduš. vývoj)
- rakovci( vyšší korýši)

1. podtřída Lupenonožci
Listonoh jarní- vidlice na zadečku, plave hřbetem dolů, ve vodních příkopech… až 70 nohou
Perloočky- nápadné oko( vajíčka na hlavě)- dlouhá tykadla, živí se planktonem( přihání krátkými končetinami)
- partenogeneze, „vodní blechy“; hrotnatka obecná( na hřbetě spermie- plodová komora)

2. podtřída Žábronožky
- protáhlé tělo z boku sploštělé, v tůních, lesích; Žábronožka solná, letní

3. podtřída Klanonožci
Buchanka obecná- po stranách váčky s oplozenými vajíčka; dlouhá tykadla ohnutá nazad, dravá, v planktonu
- hojná v zimě, na jaře, „vodní blechy“

4. podtřída Kapřivci
- ektoparazité ryb a pulců; ploché průhledné tělo, sají krev- 2 přísavky s bodcem, do kořisti vpouští jed

5. podtřída Rakovci
- stálý počet tělních článků i končetin, tělo chráněno pevným krunýřem
dělení- řády: desetinožci, stejnonožci, různonožci

1 řád Desetinožci
2 typy: typ raka, typ kraba
- krunýř z chitinu( zpevněný CaCO3 ); rak- svlékání: zbaví se ho, ukryje se do skulin, čeká na obnovení
rak: 2 páry tykadel na hlavě, ústní ústroje- kusadla, 2 páry čelistí( přeměna končetin), 5 párů kráčivých končetin
1., 2., 3. pár- klepeta( velká síla- ochrana, útok); zadeček- na každém článku- zadečkové nožky
poslední končetiny tvoří ploutvičku( tělo: hlavohruď, zadeček, každý článek nese pár končetin)
Rak říční- v nižších polohách, čisté vodě, mrchožrout; Rak kamenáč- menší, v horských potocích
Rak bahenní- v mírně znečištěných vodách( vysazen poté, co chovy raků v 19. st. zdecimoval račí mor)
Rak poustevníček- v symbióze se sasankami
Humr obecný, Humr evropský- různá klepeta( pravé- louskací, levé- stříhací), živí se převážně mlži
Langusta obecná, Kreveta baltská, Garnát( plovoucí, drobný)
krab: Krab říční- 1 pár zakončen klepety, zadeček- malý, podsunutý pod hlavohruď; Velekrab japonský

2. řád Stejnonožci
- nemají krunýř; Beruška obecná, vodní; Stínky( dýchají vzdušný kyslík), Svinky- ve sklepech, pod kameny

3. řád Různonožci
- pouze vodní, rozrůzněné končetiny; Blešivec potoční

Žádné komentáře:

Okomentovat