Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cévní soustava živočichů a člověka

Krev, složení a funkce krve, fylogeneze cévní soustavy živočichů, stavba a činnost orgánů cévní soustavy člověka- srdce, cévy, krevní oběh, míza a mízní oběh

Tělní tekutiny
- tvoří vnitřní prostředí organismu
- zajišťují stálost vnitřního prostředí( homeostázu)
- základní složka- voda( dospělý člověk 50-60%, novorozenec až 80%) + AL, OL

Rozdělení: nitrobuněčné- intracelulární tělní tekutiny( uvnitř buněk)- tvoří 40% tělesné hmotnosti
mimobuněčné- extracelulární tělní tekutiny- tvoří 21% tělesné hmotnosti

cévní tekutiny( proudí cévami)- krev, míza
mimocévní tekutiny- tkáňový mok, mozkomíšní mok, tekutina vnitřního ucha, komorová voda v oku

Krev( haema)
- tekutý orgán( tkáň), uzavřené soustavě cév
Funkce: přenos dýchacích plynů( O2, CO2)
rozvod potřebných látek po celém těle- živiny, vitaminy, hormony
odvádí metabolity( odpady z metabolismu) ® transportní funkce
obranná
termoregulace

Množství a vlastnosti krve
objem- 5- 6 litrů( více při aktivních činnostech)
- stálé tvoření a zanikání( denně asi 50ml, 3 ´ do roka se vymění )
- organismus snese bez potíží ztrátu 0, 5 litru krve( víc- problémy, nebezpečné)

osmotický tlak krve- určen hlavně ionty, asi 0, 7 MPa( odpovídá fyziologickému roztoku 0, 9% NaCl)

Složení krve
- neprůhledná, lepkavá( vazká), červená tekutina
2 hlavní složky- krevní plazma( tekutá)
- krevní tělíska( červené, bílé krvinky, krevní destičky)
hematokrit- poměr krevní plazmy a tělísek
- dá se určit jen u nesrážlivé krve( nesrážlivou ji dělá heparin, citronan sodný)

Krevní plazma
- nažloutlá tekutina, objem asi 3 litry, hodnota pH= 7, 4 ;stálé složení, *
složení: 91% vody; 9% rozpuštěné látky( 8% OL, 1% AL)
voda- důležité rozpouštědlo, určuje objem krve
OL: bílkoviny- albuminy- transport; globuliny- obranná fce; fibrinogen, protronbin- pro srážení krve
sacharidy- glukóza( glykémie- stálá hladina 1g na 1 l krve)
tuky, vitaminy, hormony, metabolity( močovina…)
AL: ionty- určují osmotické vlastnosti krve a pH ; spec. biologická fce ( kationty, anionty)
Např. Fe2+ –krvetvorba Ca2+- nervosvalová dráždivost I- - tvorba hormonů štítné žlázy

*dynamická rovnováha mezi krví a tkáněmi
- neustálá výměna vody,iontů a menších molekul OL mezi krví, tkáňovým mokem a buňkami
tkáňový mok- vzniká z krve, filtrací skrze stěny vlásečnic
- stejné množství jako krev. plazma( ´ neobsahuje velké molekuly hlavně bílkovin)

Krevní tělíska: červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky

Červené krvinky( ery, erytrocyty)
- okrouhlé buňky, uprostřed promáčklé, bezjaderné, velmi malé( 7,4*2,1mm);
- v 1mm3 : žena- 4,8 mil; muž 5-5,8 mil součet povrchů všech erytrocytů- 3820 m2
funkce: přenos O2 z plic do tkání
obsahují červené krevní barvivo- hemoglobin Hb( muž: 1 l krve- 160g; žena: 1 l krve- 140g)
hem( nebílkovina) + globin( bílkovina)

Hb + O2 ® HbO2 -oxyhemoglobin v plicích HbO2 ® Hb + O2 v tkáních

Hb + CO® HbCO karbonylhemoglobin- otrava ze svítiplynu, v kouřovodech, krevní jed

oxidace Fe v hemoglobinu ® CN-, NO3- ® methemoglobin( modrání kojenců)

Tvorba červených krvinek
- v kostní dřeni,vznik z nezralých jaderných buněk
- potřeba Fe: využívána z rozpadlých erytrocytů, zbytek z potravy
vitamin B12 , kyselina listová
erythropoetin- tvořen v ledvinách( důležitý při nedostatku kyslíku)
Zánik červených krvinek
- žijí 120 dní, zanikají v játrech a slezině
- hemoglobin se přeměňuje na bilirubin( žlučové barvivo)- vylučován do žluči
- železo se váže na bílkovinu® vzniká feritin
mezi tvorbou a zánikem musí být rovnováha

Hemolýza ery
- rozrušení povrchu krvinky a vystoupení hemoglobinu® vzniká hypotonické prostředí
- fyzikální vlivy: mrznutí, vibrace chemické vlivy: hadí jedy( krevní, nervové), hmyzí jedy

sedimentace- usazování
- rychlost usazování červených krvinek( žena: 3- 8 mm/hod; muž: 2- 5 mm/hod)
- mění se při chorobách, závislá na složení krevní plazmy, mění se při infekcích, nemoci, těhotenství, menstruaci

- počet erytrocytů vzrůstá, je- li v prostředí nedostatek kyslíku( ve vysokých horách, novorozenec)

Žádné komentáře:

Okomentovat