Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Prokaryota- předjaderní-stavba,rozmnožování

Stavba- centrum, obal
( virus tabákové mozaiky: bílkovinný obal- kapsida, bílkovinná podjednotka- kapsomer)
( bakteriofág: hlavička obsahující NK, dutý bičík s příchytnými vlákny)
viry- malé, nepatrných rozměrů( pozorovatelné pouze elektr
on. mikroskopem)
velikost- 15- 300 nm, tvar tyčinkovitý, vláknitý, kulovitý, tvar mnohostěnu( přip. krystaly- přechod
mezi živou a neživou hmotou
původ: nejasný 1. názor- původně živá hmota, která vznikala, ale neorganizovala se v buňku
2. názor- bakteriofág- zbytek jaderného materiálu bakterie, který se odštěpil
při dělení bakterie

Rozmnožování: 2 způsoby
1. celý virus pronikne do hostitelské buňky, využije její metabolismus, pomnoží se tam,
buňka se rozpadne na virové částice
2. pro bakteriofág- příchytnými vlákny se chytne bakterie, dutým bičíkem vstříkne do těla NK
3.
Zástupci- onemocnění rostlin: Tabáková mozaika( objevil Ivanovský koncem 19. st. studoval
původce nemocí, tabákové listy- zkrabatělé…), infikuje i jiné kulturní rostliny
šarka- žíhání květů tulipánu( vir v cibulce)
bakteriofágy- využití v genetickém výzkumu
onemocnění zvířat: slintavka, kulhavka, drůbeží mor, mixomatóza, vzteklina
u člověka: neštovice, spalničky, dětská obrna, chřipka, virózy, herpes(opar), klíš. encefalitida,
virus HIV, zarděnky, žloutenka, rýma, bradavice, mononukleóza

retroviry- obsahují enzym- reverzní transkriptáza- schopnost přepsat svou genetickou informaci
RNA do DNA hostitele( virus HIV)
onkogenní viry- vyvolávají některé nádory( původ. retroviry)
pomalé viry- způsobují vážná onemocnění až po několika letech
skleróza multiplex- rozkládání obalů nervových vláken, kuru- virus v mozkové tkáni

Prokaryotní organismy
bakterie a sinice, mají prokaryotickou buňku
bakterie: tvar- kulovité- koky , diplokoky , streptokoky , tetrakoky
stafylokoky , balíčky( sarciny)
tyčinky- bacily , spirily , spirochety , vibria

velikost: o řád menší než eukar. buňka
odolné: buň. stěna- murein, pouzdro
sporulace- v nepříznivých podmínkách vytváří spóry( hlavně u bacilů)
Rozmnožování: nepohlavní- příčné dělení
- mateřská buňka- zdvojení jaderného chromozomu
- buňka se zvětší, jaderné chromozomy se umístí na opačných koncích buňky a začíná se vytvářet
příčná přehrádka
- vznikají dvě buňky dceřinné

Rozmnožování: pohlavní- dochází k výměně gen. informace s jinou bakteriální buňkou
3 formy- transformace( vniknutí volné molekuly DNA do druhé buňky, chromozomální DNA,
plazmidová DNA- obsah asi 5 genů, buňka musí být ve stavu kompetence – schopnost přijmout)
konjugace- přestup plazmidu z buňky do druhé pomocí zvláštního typu fimbrie- sexfimbrie
transdukce- přenos DNA pomocí bakteriofága

metabolismus- rychlý( prostor není členěn organelami)
autotrofie-samoživnost(z jednoduchých anorg. látek za účasti energie vytváří složité org. látky)CO2
- fotoautotrofie( energie světelná)- fotosyntéza, musí obsahovat bakteriochlorofyl( fotos. barvivo)
- chemoautotrofie- chemosyntéza, u bakterií-oxidací látek se uvolní energie---- využita pro chemos.
- methanové-CH4 , sirné-H2S, železité Fe2 --- Fe4, manganové Mn2
heterotrofie- přijímají hotové org. látky( z jejich vazeb uvolňují E) C( uhlík)- org. látka
saprofytismus- čerpání org. látek z odumřelých těl
parazité- cizopasníci- přijímají org. látky z živých těl
symbióza- soužití- vztah mezi dvěma orgamismy( např. Escherichia coli- odčerpává živiny ve
střevech a vytváří vitamin B12 a K
rozdělení podle vztahu ke kyslíku: aerobní(+O2), anaerobní( bez O2 , např. Clostridium botulinum
splodina metabolismu- toxin botulin- klobásový jed)
fakultativně anaerobní( +O2 –využijí ho, bez O2 – obejdou se bez něho)

Ekologie bakterií- kosmopolitní,i v extrémních podmínkách,velké množství(108 na gram- sliny,půda)
uvnitř jiných organismů, v přírodě: rozkladači( dekompozitoři) org. hmoty- tlení, hnití - stupňovité
mineralizace humusu- umožňují koloběh látek v přírodě
úrodnost půd, samočisticí složka vody, součást mikroflóry
choroboplodné bakterie( patogenní)- odstranění( sterilizace)- plamenem, párou, varem
chemicky(líh), KmnO – hyrepmangan(manganistan draselný)
antibiotika( antibios)- látky produkované některými mikroorganismy používaném proti jiným org.
( penicilin- proti angíně, narušení bakterií), pasteurizace- rychlé zahřátí na 70°C

Využití bakterií: modelové organismy, čistění odpadních vod, biotechnologie( ocet, kysané výrobky)
Zemědělství( siláž), genetické inženýrství( inzulín- jeho gen se přenesl do bakterie- vytváří ho)

Zástupci: způsobující nemoci- Trepanema pallidum( spirocheta)- příjice- syfilis( lues)
Bakterie gonokok- kapavka( gonorhea), lymská borelióza- přenašeč klíště, salmonelóza, úplavice
cholera- vibrio, stafylokoky- hnisání, vředy, straptokoky- hnisání, angína, spála
Clostridium botolinum( botulin), tetanus, Mycobacterium( Kochův bacil- TBC), malomocenství,
záškrt, skvrnitý tyfus, záněty plic

užitečné( prospěšné) bakterie: Azobacter, Nitrobacter, Rhizobium( půdní, vztah k N )
symbióza bobovitými rostlinami( zás. látka bílkovina), schoplnost vázat vzdušný N ,přetváří na NO
Escherichia coli- střevní bakterie, jinde vyvolává záněty, Lactobacillus- bakterie mléčného kvašení
Buněčná stěna u bakterií má dvojí provedení
Dělení- grampozitivní( gram+), gramnegativní( gram-) - Gramova metoda
gram+ : b. s. tvořena mohutnou vrstvou peptidoglykanu
gram- : b. s.- tenká vrstva peptidoglykanu, nad ní ještě jedna membrána( propustná)
Sinice
- prokaryotické rostliny, autotrofní, obsahují pouze chlorofyl a( zeleň listová)
- další barviva- karoten( oranžový), fykocyanin( modrozelená, šedozelená= sinalá barva)
fykoerytrin( červený), při fotosyntézé vzniká sinicový škrob

- povrchové vrstvy- plazmat. membrána,buň. stěna, pouzdro
- kolonie-seskupení jednobuněčných,často spojena slizem,vláknité-rourka ze slizu(pochva- žijí v ní)
- v extrémních podmínkách( termální prameny,arktické podmínky,v lomech…)
- průkopníci života(pionýrské org.),v půdě,na kůře stromů,nejstarší org. na Zemi(v prekambriu)
- součást planktonu- fytoplankton, zooplankton( ve vodě je nadnášejí pseudovakuoly)
- součást vodního květu- přemnožení ( Rudé moře- Trichoodesmium erythraeum)

Zástupci: Drkalka( bubření slizu, trhavé pohyby), Jednořadka( kulovité kolonie)

Prochlorofyty
- prokaryotické autotrofní rostliny, obsahují chlorofyl a, b
- mořské organismy- žijí na těle sumek

Žádné komentáře:

Okomentovat