Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Výrobní metoda

Výrobní metoda
Výrobní metoda představuje souhrn přidaných hodnot, přesněji hrubých
přidaných hodnot.

Definice přidané hodnoty:
Přidaná hodnota je rozdíl mezi hodnotou vyrobených produktů a
náklady na materiál, polotovary a energii, které se vynaloží při
výrobě těchto produktů.

Přidanou hodnotu můžeme dále rozložit na jednotlivé složky:
PH = Mzdy+Zisky+Čisté úroky+Daně+Amortizace

Amortizace neboli znehodnocení (opotřebování) kapitálu se při
výpočtu přidané hodnoty rovná účetním odpisům. Přidaná hodnota v tomto
případě je přesněji hrubá přidaná hodnota, čistá přidaná hodnota
nezahrnuje amortizaci.

Žádné komentáře:

Okomentovat