Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Veřejný sektor

Veřejný sektor
Podobně jako u mnoha jiných pojmů ani pro pojem veřejný sektor
neexistuje pouze jediná definice. Může jít o užší pojem ekonomický
anebo o širší pojem společenský. Převažující ekonomické pojetí dělí
veřejný sektor pouze podle ekonomického hlediska, a to na soukromý a
veřejný sektor. Veřejným sektorem je pak podle této definice ta část
ekonomiky, která se nachází ve veřejném (nikoli soukromém)
vlastnictví. Druhé pojetí je širší a dělí oblast společenské reality,
tj. podsystém jednotlivých sfér společenského života, která se nachází
ve veřejném vlastnictví, v níž se z politického hlediska rozhoduje
veřejnou volbou a uplatňuje se v ní veřejná kontrola, přičemž účelem
fungování veřejného sektoru je realizace veřejného zájmu.
Ekonomiky vyspělých zemí jsou označovány jako smíšené ekonomiky.
Smíšená ekonomika je složena ze sektoru jak soukromého, tak i
veřejného. Soukromý sektor je představován soukromými osobami,
především podnikateli, a veřejný sektor státem a dalšími veřejnými
osobami, mezi kterými tvoří největší podíl územní samosprávy. Mnohdy
je těžké stanovit hranici mezi soukromým a veřejným sektorem. Stejně
tak výše uvedená definice obsahuje spoustu výjimek.

Žádné komentáře:

Okomentovat