Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Inflace

Míra inflace = (CPI -- 1) * 100

(CPI za sledované období zmenšený o jedničku a násobený stem.)

Pozn.: Pokud je CPI měřen nikoli jako řetězový (což je více
obvyklé), ale jako bázický index (což je spíše výjimečné), pak míru
inflace můžeme vypočítat jako:

CPI (t) -- CPI (t-1)
Míra inflace = ----------------------
CPI (t-1)

kde CPI (t) je index spotřebitelských cen ve sledovaném období
měřený vůči základnímu období (t-x)
CPI (t-1)je index spotřebitelských cen v minulém období měřený
vůči základnímu období (t-x)

Výsledkem je pak růst inflace mezi minulým obdobím (např. rok 1999)
a sledovaným obdobím (např. rok 2000). (Základním obdobím může být
např. rok 1995).

Meziroční inflace
Meziroční inflace je nejdůležitějším ukazatelem inflace a měří se
pomocí meziročního indexu spotřebitelských cen, tedy jako cenová
hladina ve sledovaném (běžném) období vůči stejnému období
předcházejícího roku. V praxi se udává meziroční CPI měřený
v jednotlivých měsících roku:

Cenová hladina ve sledovaném (běžném) měsíci
Meziroční CPI = -----------------------------------------------------
Cenová hladina v měsíci stejného jména minulého roku

To znamená, že hodnota meziročního CPI v srpnu 2001 se vypočítá jako
cenová hladina v srpnu 2001 (čitatel) vůči cenové hladině v srpnu 2000
(jmenovatel), přičemž hodnoty v obou obdobích se zjišťují přibližně ke
středu měsíce, tj. k 15.srpnu 2001 a k 15.srpnu 2000.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem meziročního indexu spotřebitelských
cen v České republice v říjnu 2003: 0,4 %

Žádné komentáře:

Okomentovat