Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rozdíl mezi CPI a deflátorem, Platební bilance země

Rozdíl mezi CPI a deflátorem je také v tom, že CPI se většinou udává
jako řetězový index (např. meziroční, meziměsíční), zatímco deflátor
se udává jako bázický index, tedy období určitého roku se stanoví jako
základní období (např. rok 1995) a v dalších letech se deflátor počítá
vůči tomuto základnímu období.

Reálný HDP (HDP ve stálých cenách) pak získáme tak, že nominální HDP
(HDP v běžných cenách) vydělíme deflátorem HDP:

HDP b.c.
HDP s.c. = ----------------
deflátor HDP

Tím jsme získali HDP za určité období (např. za rok 2000) ve stálých
cenách roku 1995. Porovnáním HDP ve stálých cenách za jednotlivé roky
dostaneme reálný růst (resp. pokles) HDP.

Platební bilance země
Platební bilance země zachycuje všechny peněžní toky plynoucí do
země a ze země. Peněžní toky do země mají znaménko plus, toky ze země
minus.
Peněžní toky do země a ze země se zachycují na několik základních
účtů.
Na běžném účtu platební bilance se zachycují toky plynoucí z vývozu
a dovozu zboží (obchodní bilance), vývozu a dovozu služeb (bilance
služeb), příjmy a výdaje plynoucí z kapitálu, investic a práce, tj.
úroky, dividendy a pracovní příjmy (bilance výnosů) a jednostranné
převody bez odpovídající protihodnoty, tj. dary, výživné, penze,
zahraniční pomoc, příspěvky, atd. (běžné převody).

Žádné komentáře:

Okomentovat