Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ostatní směry

Ostatní směry

Rakouská škola
Záběr této školy překračoval hranice ekonomie. Představitelé
rakouské školy (především pak Fridrich August von Hayek) se zaměřili
na rozsáhlou kritiku socialismu a kolektivismu nejen z pozic
ekonomických, ale i sociologických, psychologických a také právních.
V ryze ekonomické oblasti je jedním z jejích hlavních přínosů
prohloubení teorie hospodářských cyklů.
Poněkud nezávislé postavení v rámci Rakouské školy si vybudoval
Joseph Alois Schumpeter, který přišel s teorií podnikatele jako
inovátora. Inovace ve formě nových technologií, organizačních změn,
atd. jsou "motorem" hospodářské konjunktury. Recese pak podle
Schumpetera není škodlivým jevem, nýbrž jevem ozdravným, při kterém
dochází k odbourávání špatných investic. Po depresi nastává prostor
pro nové investice do inovací, které opět navodí hospodářský růst.

Žádné komentáře:

Okomentovat