Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6. PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

Personální plány:
- 1) skupinové
- 2) individuální

Skupinové personální plány
- a) Plán počtu pracovníků
o zákoník práce
o prac. poměr
- vznik
• prac. smlouva
• volba
• jmenování
- dohody
- hl. a vedl. prac. poměr, ved. činnost
- b) Plán prac. míst
o organizační struktury
- liniová
- liniově-štábní
- funkcionální
- divizionální
- maticová
- c) Plán náboru pracovníků
- d) Plán užití pracovníků
o tzv. bilance
o obsazování volných prac. míst volnými pracovníky
- e) Plán vzdělávání pracovníků
- f) Plán personálních nákladů
o mzdové náklady, s. z. p.
o mat. školka, ubytování,… (viz motivování prac. v org.)
o ná na vzděl. zam.
o ná na nábor prac.
o ná na dary, odměny,…

Individuální pracovní plány
- a) Plán obsazování funkčních míst
o Plán nástupu
o Plán obsazování funkcí
- b) Plán funkční kariéry
o podmínky postupu v rámci org. struktury podniku
o možnosti kariéry v konkurenčním podniku
- c) Plán individuálního rozvoje
o příprava na vyšší pozici
- d) Plán zapracování
o týká se nového prac.
o seznámení prac. s:
- podnikem
- pracovištěm
- úkoly
- zaměstnanci


Plán pracovních míst
- pracovní místo
o nejen pozice prac. v org. struktuře, ale i souhrn činností, úkolů, operací, odpovědnosti za úkol, kvalifikace, znalostí, dovedností, které jsou nezbytné pro výkon konkrétního místa
- vytváření prac. místa
o proces stanovení konkrétních činností a odpovědností konkrétního prac. místa
o permanentní, složitý proces
o přístupy:
1) mechanistický
• založený na dělbě práce
• a) úkoly mají být co nejužší a co nejpřesněji vymezeny
• b) prac. vykonává pouze 1 úkol
• c) složité úkoly => specialisté
• d) rozhodování včetně kontroly => řídící pracovník
2) rozšiřování a obohacování práce
• rozšiřování práce – horizontální seskupování prac. úkolů
• obohacování pr.
o vertikální seskupování prac. úkolů
o delegování pravomocí
3) sociotechnický přístup
• týmová práce
4) ergonomický přístup
• úprava prac.podmínek pro jednotlivé prac. (přizpůsobování pro individuální potřeby)

Plán náboru pracovníků
1) Získávání pracovníků
- činnost, která má zajistit, aby volná prac. místa v podniku přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů
- a) hledání vhodných prac. zdrojů
- b) informování o volných prac. místech
- c) nabízení volných prac. míst
- d) přesvědčování vhodných uchazečů
- e) jednání s uchazeči
- f) získávání info o uchazečích
- g) organizační a administr. zajištění všech činností
- výhody a nevýhody vnitřního a vnějšího náboru
o a) interní
+
• kandidáti jsou vždy orientování do organizace
• spolehlivé info o kandidátech
• cena výběru – menší
• je oceněna dobrá práce
• umožněna mobilita
-
• méně nových nápadů
• nákladný výcvik
• obavy z odmítnutí
• přeřazení neúspěšných kandidátů
• názor nadřízeného
• narušena kandidátova běžná (současná) práce
• výběr ovlivněn politikou
o b) externí
+
• kandidáti jsou potencionálním zdrojem myšlenek
• kandidáti mohou mít širší zkušenosti, nové dovednosti
• kandidáti se mohou dobře znát s konkurencí
-
• pravděpodobnost chyby výběru je vyšší, méně spolehlivé info
• dlouhá doba na zorientování a zapracování
• proces výběru může být drahý a dlouhý
- fáze procesu získávání pracovníků
o 1) identifikace potřeby – s předstihem
- popis prac. místa
- specifikace požadavků
o 2) identifikace zdrojů uchazečů
o 3) volba metod získávání prac.
o 4) volba dokumentů požadovaných od uchazečů
o 5) formulace nabídky zaměstnání
o 6) rozhodnutí o uveřejnění nabídky
o 7) předvýběr
- pravidla
o 1) info o volných místech nejprve vlastním zam.
o 2) vystupování neanonymně (v případě inzerce)
o 3) uchazeč předem informován o podmínkách
o 4) získávání zam. pouze na zákl. schopností

2) Výběr pracovníků
- úkol – rozpoznat, který z uchazečů bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům přísl. prac. místa, ale přispěje i k harmonizaci mezilidských vztahů
- kritéria
o 1) celopodniková
o 2) konkrétních útvarů
o 3) konkrétního prac. místa
- vyhodnocení
o zkoumání dotazníků
o předběžný pohovor
o výběrový pohovor
o reference
o lékařské vyšetření
o rozhodnutí o výběru
o informování uchazeče
- životopis: model AIDA:
o A – upoutání pozornosti
o I – vzbuzení zájmu
o D – vyvolání přání kontaktovat
o A – vyprovokovat a zaujmout
- nástupní pohovor: návrh projektu
o a) hodnocení
o b) ukončení
o c) výměna info
o d) navazování kontaktu
o e) příprava tazatele

Žádné komentáře:

Okomentovat