Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Důležité pojmy

Plátce = odvádí daň
Poplatník = platí ze svého důchodu

Výpočet daně
Daň = základ daně * sazba
Základ daně = hrubá mzda – sociální pojištění – zdravotní pojištění
Sazba = % ze základu daně

Předmět daně
= to, co se zdaňuje, např. daň z nemovitosti – zdaňuje se nemovitost

Zdaňovací období
= doba za kterou se daň sleduje, vypočítá, přiznává a zaplatí

Správce daně
- finanční úřad
- celní úřad

Nepřímé daně

DPH = daň z přidané hodnoty
- je to nepřímá a univerzální daň
- upravuje ji zákon o DPH
- tvoří část ceny výrobků a služeb
- každý z distributorů a zpracovatelů přidá hodnotu (ke statku, službě), ze které platí daň

Žádné komentáře:

Okomentovat