Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

D A Ň O V Á S O U S T A V A

= soustava daní v určitém státě

Daň = je to příjem veřejných rozpočtů, který ze zákona (povinně) odčerpává část důchodu subjektu (poplatníka), jsou nenávratné.

Principy daně
- nenávratnost – stát vynaloží daně na potřeby státu, obyvatel)
- solidarita – daně jsou vynaloženy i na potřeby neplátců daní

Členění daní (daňové soustavy)

1. přímé daně = poplatník je stejná osoba jako plátce, je to konečný spotřebitel, daň platí ze svých důchodů

2. nepřímé daně = plátce daň odvádí z peněz poplatníka, je prodávajícím

1. přímé daně 2. nepřímé daně
a) důchodové – daň z příjmu – fyzických osob a) universální – daň z přidané hodnoty
- právnických osob
b) selektivní – spotřební daň
b) majetkové – d. z nemovitosti
- d. z převodu nemovitostí
- d. dědická
- d. darovací
- d. silniční

Žádné komentáře:

Okomentovat