Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Tvorba státního rozpočtu

Tvorba státního rozpočtu
a) Tvorba střednědobého výhledu
- Sestavuje to ho ministerstvo financí na dva roky, který následují pro roce na nějž je předpokládán státní rozpočet

b) Státní rozpočet
- Postup zahrnuje: min financí v součinnosti územními samosprávními celky a státními fondy. Předkládají své požadavky na státní rozpočet a na poskytovatele státních záruk. Ministerstvo financi pak předkládá vládě a vláda to předkládá parlamentu. V případě neschválení státního rozpočtu nastává TZV rozpočtové provizorium. Kdy se vychází z objemu příjmů a výdajů z minulého roku. Přičemž u mandatorních výdajů je možné překročit pokud existuje zákonná operace jejich překročení

Žádné komentáře:

Okomentovat