Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obsah řídící činnosti

Obsah řídící činnosti
1) Plánování – proces, při kterém m. určuje cíle a prostředky a činnosti k dosažení cíle
a) plány z hlediska času
- krátkodobé
- střednědobé (1-5 let)
- dlouhodobé

b) plány z hl. způsobu vyjádření konečného cíle
- hodnotové
- naturální (kolik kusů, párů, litrů)

2) Organizování – účelné uspořádání struktury podniku, cílem růst produktivity práce, snižování nákl.

3) Vedení pracovníků = motivace
a) hmotná stimulace – přímá (prémie, odměny, podíly na zisku)
nepřímá (důchodové připojištění, příspěvek na stravování)
b) nehmotná – volná pracovní doba, udělení prestižní ceny

V praxi dobré používat obě dvě odměny, náhled na pracovníka (jaká odměna zapůsobí)
Vedoucí pracovník by měl sledovat práci zaměstnanců (ústní/písemné napomenutí, finanční ohodnocení, výpověď). Neměl by vnášet sympatie ani antipatie
Cílem: abychom podpořili kvalitní práci

Žádné komentáře:

Okomentovat