Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

VII. Výpočet návratnosti investice do podniku

Doba návratnosti investice je období, za které tok výnosů přinese hodnotu rovnající se nákladům na investice.Společnost předpokládá koupi nemovitosti za 3.000.000,-Kč, s předpokládanou výnosností 10 % investované částky. Předpokládané budoucí výnosy představují nájemné ve výši 500.000,- Kč za rok po dobu 4 let. Na konci 4. roku je předpoklad prodeje nemovitosti v ceně 3.400.000,-Kč.


Rok
CF
1/(1+0,1)t
SHCF
1
500
0,909
454,50
2
500
0,826
413,00
3
500
0,751
375,50
4
3 900
0,693
2702,70
Celklem
5400

3945,70
Současná hodnota CF :


Časová hodnota peněz se mění působením faktoru času, proto hodnota peněžní jednotky v současnosti je vyšší než peněžní jednotka v budoucnu. Protože zisky oproti investici plynou v budoucnu , musíme určit současnou hodnotu budoucích cash flow.


NVP = SHCF – IN = 3.945.700 – 3. 000 000 = 945.700,- Kč
NVP (současná čistá hodnota investice) = 945.700,- Kč

Index rentability : IR 1
IR = SHCF / IN
IR = 3.945.700 / 3.000.000 = 1,315


Výnosnost investice : ROI = Zr / IN Zr = celkem CF / t
ROI = 1.350.000 / 3. 000 000 Zr = 5. 400.000 / 4 =1.350.000,-
ROI = 45,00 %

Výnosnost investice je 45,00 % .

Žádné komentáře:

Okomentovat