Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

OKEČ – Systematická část

Živnost oční optik


Ohlášení živnosti se řídí zákonem č.455/1991Sb.o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. O oprávnění v ČR žádá podnikatel na živnostenském úřadě v místě bydliště. Ohlašovací živnosti se dělí na volné, řemeslné a vázané. Oční optika patří k ohlašovacím živnostem vázaným a vyžaduje odbornou způsobilost.

V § 3 odst.2 písm.a) zákona č.455/1991 Sb., se píše, že činnost očních optiků a protetiků, ortopedických protetiků patří mezi živnosti, s odkazem na zákon č.20/1966 Sb. , o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č.220/1991Sb., o České lékařské komoře a České lékárnické komoře, ve znění zákona ČNR č.160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních. V odkazovaných zákonech se konkrétně o očních opticích nehovoří, jsou zde zmíněny pouze střední odborní pracovníci.

Požadavky na odbornou způsobilost a vymezení činnosti očního optika obsahuje příloha č.2 zákona č.455/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění vázané živnosti je oční optika pod SKUPINOU 214 : Ostatní, kde je vymezena odborná způsobilost vystudováním oboru oční optik nebo 3-letého bakalářského oboru oční optik - optometrista, s odkazem na § 8 odst. 2 vyhlášky č.77/1981 Sb. V § 8 odst.2 se hovoří pouze o tom, že oční optik patří mezi střední zdravotnické pracovníky. v příloze č.2 k nařízení vlády č.469/2000 Sb. Obsahové náplně vázaných živností je oční optika ve SKUPINĚ 214: Ostatní. Zde jsou vymezeny činnosti, které vykonává oční optik. Doklad o vystudování oboru oční optik musí podnikatel předložit při ohlášení živnosti. Další podmínky při splnění odborné způsobilosti jsou plnoletost, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

Žádné komentáře:

Okomentovat