Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

V. Výpočet základních finančních ukazatelů ROE a ROS

Analýza rentability:

Rentabilita tržeb : hospodářský výsledek / tržby

r. 2005 981.400,- / 4.200.000,- = 23,4 %
r. 2006 1.216.504,- / 4.620.000,- = 26,3 %
r. 2007 1.431.208,- / 5.040.000,- = 28,4 %


Vyjadřuje schopnost podniku transformovat zásoby na hotové peníze, měl by mít stoupající tendenci. V našem případě procento postupně stoupá, což znamená, že podnik dobře transformuje zásoby na hotové peníze.

Rentabilita nákladů : zisk / náklady

r. 2005 765.400,- / 3.218.600,- = 0,238
r. 2006 985.504,- / 3.403.496,- = 0,290
r. 2007 1.171.208,- / 3.608.792,- = 0,325


Rentabilita obratu : zisk / obrat

r. 2005 765.400,- / 4.200.000,- = 0,182
r. 2006 985.504,- / 4.620.000,- = 0,213
r. 2007 1.171.208,- / 5.040.000,- = 0,232


Protože celkový kapitál podniku se skládá z vlastního a cizího kapitálu , počítáme zvlášť rentabilitu celkového ( ROA ) a vlastního ( ROE ) kapitálu.

Žádné komentáře:

Okomentovat