Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ROA a ROE

ROA = zisk / celkový kapitál

r. 2005 765.400,- / 3.740.000,- = 20,47 %
r. 2006 985.504,- / 4.505.400,- = 21,87 %
r. 2007 1.171.208,- / 5.676.608,- = 20,63 %

Z dosažených údajů vyhodnocuji podnik LENCES spol.s r.o. , jako dynamicky se rozvíjející společnost s příznivými finančními ukazateli.

Ukazuje nám, jak se za určitou dobu zhodnotil celkový kapitál vložený do podniku.


ROE = zisk / vlastní kapitál
r.2005 765.400,- / 3.020.000,- = 25,34 %
r.2006 985.504,- / 3.700.400,- = 26,63 %
r.2007 1.171.208,- / 4.750.608,- = 24,65 %

Rentabilita vlastního kapitálu je základní kritérium efektivnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat