Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4) Tvorba ceny statků a vytváření poptávky. Indiferenční analýza

Mikroekonomie

4. Tvorba ceny statků a vytváření poptávky. Indiferenční analýza
Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku
Změna důchodu vede k posunu linie rozpočtu, mění se množství statků X a Y, které spotřebitel může nakoupit. Linie rozpočtu odpovídající různým úrovním důchodu jsou rovnoběžné, protože se nemění poměr cen. Směrnice všech linií rozpočtu (mezní míra substituce ve směně) je stejná. V bodě optima zůstává stejná i mezní míra substituce ve spotřebě. Změna důchodu vede ke změně optimální kombinace statků X a Y, mění se i úroveň užitku.

Vliv změn ceny statku na poptávané množství
Změna ceny se projeví na linii rozpočtu, která se pootáčí. V důsledku toho se mění optimální kombinace statků X a Y. Linie rozpočtu se stává tečnou jiné indiferenční křivky, mění se úroveň užitku. Mění se i směrnice linie rozpočtu. Musí se změnit i mezní míra substituce ve spotřebě optimální kombinace statků.

Vliv změny ostatních cen na poptávku
Křížový důchodový efekt: změna poměru cen vede k nahrazování statku dražšího statkem levnějším.
Křížový důchodový efekt: Změna ceny statku Y ovlivní reálný důchod a jeho prostřednictvím poptávku po statku X.
Mění-li se poměr cen, musí se změnit mezní míra substituce ve spotřebě v bodě optima.

Vytváření poptávky

Odvození křivky poptávky z PCC

Žádné komentáře:

Okomentovat