Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

10) Náklady firmy v dlouhém období a kapacita firmy

Mikroekonomie

10. Náklady firmy v dlouhém období a kapacita firmy

V dlouhém období jsou variabilní všechny vstupy. Tvar křivky LTC je determinován výnosy z rozsahu.
• Konstantní výnosy z rozsahu – celkové dlouhodobé náklady rostou stejným tempem jako výstup – křivka LTC má tvar rostoucí přímky
• Rostoucí výnosy z rozsahu – křivka LTC bude růst s růstem výstupu klesajícím tempem
• Klesající výnosy z rozsahu – LTC budou růst rychleji než výstup
Dlouhodobé průměrné náklady dosahují svého minima při výstupu, kde je přímka z počátku tečnou křivky LTC.

Vztah mezi krátkodobými a dlouhodobými náklady
Náklady v krátkém období bývají vyšší než náklady v dlouhém období (existence fixních nákladů v krátkém období). Obr. str. 210
Krátkodobé a dlouhodobé mezní náklady dosahují stejné výše při výrobě takového výstupu, kdy jsou fixní náklady firmy nejlépe využity (stejné směrnice křivek STC a LTC). Totéž platí pro krátkodobé a dlouhodobé průměrné náklady (jejich křivky se pouze dotýkají). Obr. str. 212
Pokud předpokládáme více měnících se úrovní kapitálu získáme křivku celkových nákladů v dlouhém období jako spodní obal jednotlivých křivek celkových nákladů v krátkém období. Proto bývá křivka LTC nazývána obalovou křivkou.
Průměrné náklady jsou v krátkém i dlouhém období stejně vysoké při výrobě takové velikosti výstupu, při které použité množství fixního kapitálu umožňuje minimalizovat celkové náklady. Množina bodů, pro které platí SAC = LAC pro měnící se úroveň výstupu, je označována jako obalová křivka.
Mezní náklady v krátkém a dlouhém období se rovnají při výrobě takového výstupu, při které množství fixního kapitálu umožňuje minimalizovat celkové náklady. Podrobnosti obr. str. 214

Optimální velikost závodu
Pokud firma vyrábí v dlouhém období, má možnost měnit velikost závodu. Pokud si firma může vybrat z nekonečného počtu velikostí závodů dostáváme se k obalové křivce.
• Když se prosazují rostoucí výnosy z rozsahu a křivka LAC klesá, je obalová křivka tvořena body dotyku s křivkami SAC vlevo od jejich minima. Vyrábět ve větším závodě a nevyužívat zcela jeho výrobní kapacity.
• Pokud se prosazují klesající výnosy z rozsahu a křivka LAC roste, je obalová křivka tvořena body křivek SAC ležícími vpravo od jejich minima. Vyrábět v menším závodě a přetěžovat jeho kapacity.
Obr. str. 216

Vliv změny cen vstupů na náklady firmy
• Ceny obou uvažovaných vstupů se změní ve stejné proporci (např. t-krát). Potom celkové náklady: TC = t * w * L1 + t * r * K1
Poměr w / r zůstává konstantní. T-krát se zvýší i průměrné a mezní náklady. Firma nemá žádný stimul ke změně optimální kombinace vstupů.
• Změní se ceny pouze jednoho ze vstupů. Dojde ke změně poměru cen vstupů. Dojde ke změně průběhu křivky růstu výstupu firmy.
Jak ovlivní změna poměru cen vstupů (w / r) poměr jejich používaných množství (K / L) při výrobě konstantního výstupu: s = (d (K / L) / d (w / r)) * ((w / r) / (K / L))

Žádné komentáře:

Okomentovat