Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

16) Rovnováha monopolu, antimonopolní opatření státu, klady a zápory trhu ovládaného monopolem

Mikroekonomie

16. Rovnováha monopolu, antimonopolní opatření státu, klady a zápory trhu ovládaného monopolem. Přirozený monopol. Úloha státu v liberálních a kolektivistických teoriích.

Volba optimálního výstupu monopolu
Při rozhodování o velikosti výstupu, jehož výroba je spojena s realizací maximálního zisku, vychází monopol z maximalizace rozdílu mezi celkovými příjmy a celkovými náklady, resp. z rovnosti mezních příjmů a mezních nákladů. Příjmy vykazují specifika plynoucí z klesající poptávkové křivky (Aby monopol prodal dodatečnou jednotku výstupu, snižuje nejen cenu této poslední jednotky, ale všech jednotek výstupu. Mezní příjem proto klesá rychleji než cena).
Obr. str. 269
Podstatným rysem chování monopolu je, že optimální výstup není zpravidla vyráběn s minimálními průměrnými náklady.

Stanovení ceny monopolu
Monopol musí vzít v úvahu poptávkovou křivku. Rovnovážná tržní cena bude převyšovat jak mezní příjmy, tak mezní náklady odpovídající optimálnímu výstupu monopolu. Rozdíl mezi cenou a mezními náklady je ovlivněn cenovou elasticitou poptávky, a to nepřímo úměrně.
• Monopol by měl vyrábět pouze tak velký výstup, kterému odpovídá elastická část poptávkové křivky (ePD - 1)
• Čím elastičtější bude tržní poptávka, tím menší bude převis ceny nad mezními náklady
Vyjádření velikosti ceny: P = MC / (1 + (1 / ePD))

Regulace monopolu
Cílem regulace monopolu je eliminovat jeho neefektivnost ztělesněnou v nákladech mrtvé váhy. Regulace se může vztahovat na výši a strukturu cen, kvalitu služeb, finanční strukturu firem apod.
• Daně
• Cenové regulace
• Vládní vlastnictví monopolů
• Ekonomická regulace (ovlivňování cen, druhů produktů, podmínek vstupu a výstupu a standardů služeb v určitém odvětví)
• Protimonopolní politika (např. zákony, které zakazují spojování firem ke stanovení cen)
Cenová regulace: poměrně častým způsobem jejího řešení je stanovení regulované ceny na úrovni mezních nákladů (P = MC). Pokud je regulovaná cena na úrovni mezních nákladů stanovena přirozeným monopolům, způsobuje vznik jejich ztráty. Jedním z možných řešení je umožnit monopolu stanovit cenu nad mezními náklady tak, aby mohl realizovat alespoň tzv. slušnou míru výnosu z investice.

Zápory monopolu
• Monopol deformuje alokaci zdrojů a způsobuje plýtvání. MR a MC jsou nižší než cena.
• Snížení výstupu
• Negativně ovlivňuje technický pokrok
Klady monopolu
• Úspory z rozsahu
• Úspory ze sortimentu (určitý počet různých produktů lze efektivněji vyrábět společně)
Přirozený monopol
Tržní poptávku může uspokojovat svou produkcí jedna firma s nižšími průměrnými náklady, než kdyby bylo v odvětví více menších firem. Za přirozený je tento monopol považován proto, že k jeho vzniku vedou přirozené síly konkurence.
Důležitý faktor zániku přirozeného monopolu je rozvoj a aplikace nových technologií, spojených s používáním výrazně menšího objemu vstupů ve srovnání se staršími technologiemi.
Obr. str. 265

Žádné komentáře:

Okomentovat