Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

17) Komparace produkční a alokační efektivnosti v podmínkách monopolu a dokonalé konkurence

Mikroekonomie

17. Komparace produkční a alokační efektivnosti v podmínkách monopolu a dokonalé konkurence

Efektivnost mechanismu dokonalé konkurence
• Výrobní efektivnost – výstup je vyroben s minimálními náklady
• Alokační efektivnost – firmy vyrábějí takový výstup, který si spotřebitelé nejvíc přejí – v bodě, kde se protínají křivka nabídky s křivkou poptávky, platí MC = MU – firma nemůže realokací vstupů výstup zvětšit a spotřebitel nemůže realokací svých zdrojů zvýšit svou užitečnost

Alokační efektivnost monopolu
Ve srovnání s dokonalou konkurencí vede existence monopolu k vyšší ceně a menšímu výstupu.
Celkový přínos odvětví, v němž existuje monopol, je menší než v případě dokonalé konkurence. Monopol je alokačně neefektivní (ztráta – náklady – mrtvé váhy)
Výstup dokonale konkurenčního trhu je odvozen z rovnosti P = MC. To znamená, že pokračujícím obchodem nemůže být dosaženo žádných zlepšení (existuje tzv. Paretovsky optimální alokace zdrojů).
V podmínkách monopolizovaného trhu je výstup odvozen z převisu ceny nad mezními náklady a monopol svou silou brání dalším směnám, které by směřovaly ke zlepšení Paretovsky chápané efektivnosti.
Pokud monopol uplatňuje některou z forem cenové diskriminace, může dojít ke zmenšení jeho alokační neefektivnosti, tj. k omezení nákladů mrtvé váhy, ovšem na úkor spotřebitelů, neboť část jejich přebytku přeměňuje monopol ve svůj zisk.
Obr. str. 285

Žádné komentáře:

Okomentovat