Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

II. Daňová soustava- Osvobozeny od daně jsou

Osvobozeny od daně jsou:
- příjmy z prodeje bytů (více jak dva roky užívané)
- příjmy z prodeje nemovitostí (více jak pět let užívané)
- příjmy z prodeje movitých věcí (letadla, auta)
- ceny z veřejné soutěže do 10.000,-Kč
- příjmy ve formě dávek nemocenského pojištění, důchodového poj. a státní sociální podpory
Základ daně se vypočte:
a) u zaměstnanců:
hrubá mzda – sociální a zdravotní pojištění = dílčí základ daně
b) u podnikatele, který vede daňové evidence:
příjmy – výdaje = dílčí základ daně
c) u podnikatele, který vede účetnictví:
výnosy – náklady = dílčí základ daně
Fyzická osoba, která není povinna vést účetnictví, si může výdaje stanovit paušálně (např. 80%, 60%, 50%, 40%, 25% ..... z příjmu).
Od dílčího základu daně lze dále odečíst některé odpočitatelné položky, které jsou vyjmenovány v § 15 zákona o dani z příjmů a po výpočtu daně lze ještě uplatnit takzvané slevy na dani uvedené v § 35 téhož zákona.
Sazba daně z vypočteného základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí pro rok 2006:
0 - 121 200,- = 12%
121 200,- - 218 400,- = 19%
218 400,- - 331 200,- = 25%
331 200,- a více = 32% “
„To znamená, čím více vydělám, tím jsem ve vyšším daňovém pásmu a tím větší daň odvedu státu? Proč není daň jednotná, má tahle zlodějina nějaký název?“ Ptá se Honza.„Ano má“, odpoví mu Eva „progresivní daň“. „Mohu já, jako malý podnikatel, s tím něco dělat?

Žádné komentáře:

Okomentovat