Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. Analýza a návrh na minimalizaci rizik stavební firmy

Riziko nepředstavuje pouze kategorii s negativním chápáním, že záměr nedopadne dobře, ale s rizikem jsou spojeny také příležitosti. Za cenu podstoupení vyššího rizika bude firma odměněna vyšším výnosem. Analýzou rizik dojde firma k jejich poznání a může hledat účinné cesty jejich vyloučení nebo snížení. Analýzou rizik obvykle chápeme proces identifikace a pojmenování konkrétních hrozeb, ohodnocení pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva (tj. vše, co má pro daný subjekt hodnotu a tato může být v důsledku působení hrozby snížena). Jinými slovy jde o identifikaci rizik a stanovení jejich závažnosti.
Je velmi důležité takto identifikovaná rizika promítnout do vlastního projektu a tato rizika řídit. I tak se ještě budeme setkávat s tzv. skrytými – neočekávanými riziky. I když nebudeme schopni odhalit všechna rizika, můžeme zabránit značným škodám.

Analýza okolí – charakteristika a odhad vývoje odvětví
Ze široké škály stavebních činnosti si podnikatel vybral výstavbu, rekonstrukce a opravy rodinných domků a rekreačních objektů.

Určování trhu, hledání nových technologií výstavby
Výstavba rodinných domků použitím technologie Rakouské firmy VELOX. Jedná se o sta-vebnicový systém skrytého bednění. Výhodou je zkrácení doby výstavby a podstatně menší nároky na dopravu a sladování stavebního materiálu. Lepší izolační a tepelné vlastnosti.
A v důsledku i nižší cena zakázky.


Utváření trhu, cesty prodeje, cena, reklama
Podnikatel využil zkušeností ze zaměstnání v soukromé stavební firmě ( 12 let praxe) při hledání zákazníka. Chce nabídnout své služby formou inzerce, ale i osobně nejbližšímu okolí. Prezentoval své služby prostřednictvím nabídkových katalogů. Tyto umístil na frekventova-ných místech. Upozornil na výhody, které nová technologie skýtá oproti klasické výstavbě hlavně v cenové oblasti.

Udržování trhu
Zaměstnal instalatéra a tesaře a tím rozšířit nabídku svých služeb. Navázal kontakt z firmami jiné specializace a využil jejich služby při realizaci zakázek. Podnikatel tak nabídnul komplexnější rozsah služeb.

Zakladatelský rozpočet
Podnikatel využije pro podnikání vlastní dílnu a vlastní skladovací prostory na vlastním pozemku v hodnotě 90.000,- korun.
Budova byla odhadcem oceněná na 600.000,- korun.
Vlastní kapitál podnikatele – peníze v hotovosti (úspory) 300.000,- korun.
Stavební stroje, nářadí a zařízení potřebné k provozování živnosti představuje hodnotu 400.000,- korun podle předběžného odhadu.

Žádné komentáře:

Okomentovat