Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

II. Daňová soustava ČR- Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby

„Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, jenž nejsou fyzickými osobami
a dále organizační složky státu. Poplatníky dále dělíme na:
daňové rezidenty – mají na území ČR sídlo, u nich zdanění podléhají příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i ze zdrojů v zahraničí a
daňové nerezidenty – nemají v ČR sídlo, u nich zdanění podléhají pouze příjmy ze zdrojů
na území ČR. U poplatníků podnikatelského charakteru jsou předmětem daně příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, pokud zákon nestanoví jinak.
Hospodářský výsledek (HV), dílčí základ daně = výnosy – náklady
Základ daně = HV – odčitatelné položky – dary (minimálně ve výši 2000,-Kč a max. 2% dílčího základu daně)
Sazba daně je pro rok 2006 24% ze základu daně. Právnické osoby jsou dále povinné vést účetnictví a … .“
„Pavlo, prosím tě zadrž, to mi stačí, domluvíme si schůzku a zbytek už ponechám
na tobě.“
„Když Vás tak poslouchám,“ promluví po delší době Honza, kvůli kterému tato daňová debata vznikla, „jsem rád, že jsem pouze malý obchodník, ale stejně by mne zajímalo, co si
o daních myslíte. Já jsem toho názoru, že je to nucené zlo a asi proti placení daní nic nezmů-žu, ale když už je musím platit, trochu by mne uklidnilo vědomí, že neplatím něco zbytečně, že mne stát neokrádá.“
„Všechny daně nejsou zbytečné, v podstatě jsou vybírány na ušlechtilé účely, když to pojmeme takhle hodně nadneseně, problém je v tom, jak se s nimi nakládá a kdo s nimi naklá-dá,“ ujme se bránit daně pracovnice FÚ Eva. „Například silniční daň, ta je přece ku prospěchu nám všem.

Žádné komentáře:

Okomentovat