Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

II. Daňová soustava ČR-Charakteristika daně jako ekonomické kategorie

John Stuart Mill (1806-1873):
„Daň jako zlo, jako povinná oběť, platba k uspokojování kolektivních potřeb, daňová povinnost všeho obyvatelstva bez vztahu ke státním úkonům nebo službám.“

Adam Wagner (1835-1917):
Absolutní povinnost daňová – „daň jako základní povinnost občanů k peněžitým příspěvkům“
Speciální záplatnost daňová – „skutečná směna má místo jen tam, kde je státní služba adresně určená přímo jednotlivému občanovi, který musí státu jako protiplnění zaplatit příspěvek“ Generální záplatnost celkové státní aktivity – „berní (daňová) způsobilost (kapacita) pomocí daní rozvrhovaných podle berní způsobilosti občanů“Karel Engliš (1880-1961)
„Daň jako příspěvek pro subsidiární (podpůrnou) úhradu veřejné správy financované podle osobní a věcné únosností poplatníka.“

Charakteristika daně jako ekonomické kategorie:
daň je platbou ve prospěch veřejného rozpočtu
daň je platbou nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou
daň je platbou finančně nenávratnou
daň je platbou neekvivalentní
daň je platbou neúčelovou
daň je platbou opakovanou“

„To byl, Marku, sice hezký příspěvek z oblasti historie teorie daní, ale ta je v praxi v podstatě nepoužitelná“ zapojila se do debaty Pavla, daňový poradce a majitelka účetní kanceláře.
„Tak co vlastně musí takový sběhlý daňový poradce, jako ty, znát, aby se v tom daňovém labyrintu neztratil?“ „Musíš mít znalosti z oblasti účetnictví, orientovat se v zákonech s účetnictvím, daněmi a podnikáním (živnostmi) souvisejícími a umět je použít v praxi.“ „Mohla bys nám, laické veřejnosti, přiblížit jaké vlastně v ČR daně jsou a kterými zákony se řídí?“

Žádné komentáře:

Okomentovat