Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

VÝKONY PODNIKU:

a) výrobek – hmotný výsledek činnosti dokončený ve všech operacích výroby,
převzatý na sklad po provedení výstupní kontroly (kontrola zde
zajišťuje a splňuje požadavky na kvalitu – kontrolu provádí útvar
řízení jakosti)
- realizační – určen k prodeji mimo podnik
- vnitropodnikový
- zmetek – vadný výrobek, který nesplňuje kvalitní požadavky, může
být opravitelný a neopravitelný
b) služby – nedají se skladovat, uspokojují během hlavní činnosti
- hlavní nebo vedlejší činnost

VÝROBNÍ KAPACITA:
= maximální výrobní schopnosti určitého podniku za jednotku času
= schopnost vyrábět, popř. poskytovat službu
- kapacita podniku je souhrnem kapacit jednotlivých norem
- ovlivněna: a) fondem času činnosti = F
b) výkonností = v
- vypočítáme : K = v * F

Žádné komentáře:

Okomentovat