Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

PODNIKOVÉ ČINNOSTI:

PODNIKOVÉ ČINNOSTI: nákup majetku (hmotného, nehmotného, finančního)
: placení mezd
: výroba
: prodej
: technický rozvoj
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ:
a) živnosti – podle živnostenského zákoníku, smlouvy podle obchodního zákoníku
b) obchodní společnosti – podniky soukromých podnikatelů (jednotlivců)
- výhoda = jednotlivec je ve všem rozhodující osobou ->
rozhodování je pružné a včasné
- nevýhoda = nedostatek kapitálu, přílišné podnikatelské
riziko, vysoké prac. Zatížení podnikatele
- formy: I. Společnosti osobní (v.o.s., k.s.)
- bývají to menší firmy
- ručí za své závazky celým svým jměním
II. Společnosti kapitálové (s.r.o., a.s.)
- za závazky ručí omezeným ručením
- většinu firem zakládá více osob
- mohou si na řízení firmy někoho najmout

Žádné komentáře:

Okomentovat