Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

PLÁNOVÁNÍ ZÁSOB:

1) má formu bilance materiálu – porovnávají se zdroje a potřeby
ZDROJE POTŘEBA
- počáteční zásoba - spotřeba
- nákup - konečná zásoba

PZ + N = S + KZ
N = S + KZ – PZ
S = celková spotřeba materiálu v plánovaném období
= plánovaný počet výrobků x norma spotřeby materiálu na 1 ks
N = potřebný nákup materiálu na plánované období
PZ = plánovaná počáteční zásoba materiálu na skladě k prvnímu dni plán. období
KZ = konečná zásoba materiálu na skladě na konci plánovaného období

2) výpočet dle technické dokumentace
a) metoda podle technické dokumentace – stanovují se normy spotřeby materiálu
b) indexní metoda – vychází ze spotřeby v minulém období
- je nejméně přesná
c) metoda podle výtěžnosti – ukazatel výtěžnosti určuje množství produkce
z určitého množství surovin

Žádné komentáře:

Okomentovat