Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

LOGISTIKA:

- část zásobovací činnosti
- zabývá se – fyzickou dodávkou zboží (cesta zboží od dodavatele k odběrateli,
která zahrnuje dopravu, přejímku,
uskladnění)
- informační toky (zajišťuje předání dokladů)
- nezabývá se obchodní činností (peníze, smlouvy)
- převzatý materiál se ukládá do skladu
- podle druhu materiálu mohou být sklady v podobě budov a hal, přístřešků,
nádraží, volných nebo oplocených prostranstvích
- důležité je vybavení (žebříky, vozíky, výpočetní technika)
ŘEŠÍ:
- volbu dodávkové cesty, dodavatelských článků a způsobu realizace dodávek
- logistické zabezpečení dodávek – zajištění operací v přepravě, manipulaci,
balení, skladování
- řešení dodávkového režimu – velikost dodávek, periodicita, řešení odchylek
a problémů v dodávkách
- logistické zabezpečení vstupu dodávek do podniku – přejímka, kontrola jakosti
- způsob skladování a řízení zásob
- rozsah návazných logistických služeb poskytovaných dodavatelem
- rozsah návazných logistických služeb poskytovaných nákupem firmy
vnitropodnikovým spotřebitelům (odběratelům)

Žádné komentáře:

Okomentovat