Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- spolupráce podniků z různých hospodářských ...

- spolupráce podniků z různých hospodářských oblastí se záměrem společně
plánovat a budovat průmyslové zařízení nebo založit společně řízený výrobní
podnik a odbytové organizace (joint venture v užším slova smyslu)
- slouží zejména k podpoře mezinárodní výměny zboží a služeb mezi národním hosp.
s tržní ekonomikou a rozvojovými zeměmi nebo bývalými zeměmi s monopolním
zahraničním obchodem.


Zásobovací činnost podniku a logistika

ZÁSOBOVÁNÍ = činnosti, kterými podnik zajišťuje potřebný materiál pro svou činnost
= cílem je zajistit materiál v potřebném množství, druzích, kvalitě
za výhodné ceny a ve stanovené době
= podnik musí zajistit plynulost své činnosti
ZÁSOBOACÍ ČINNOSTI: 1) nákupní průzkum
2) plán zásob
3) uzavírání kupních smluv
4) vlastní dodávka – odběr, přejímka
5) skladování
6) výdej do spotřeby
7) řízení zásob
8) vyhodnocení zásob – doba obrátek, počet obrátek
: zajišťuje je zásobovací a marketingový útvar

Žádné komentáře:

Okomentovat