Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

III. Družstva – podle obchodního zákoníku, PO

- podnikatelské – družstvo obuvníků
- ostatní – stavební, obyvatel určit.domu
IV. Tiché společenství – není PO
V. Sdružení – neznamenají PO, uzavírají se
podle smlouvy o sdružení OZ
VI. Státní podniky
VII. Příspěvkové a rozpočtové organizace

ŽIVNOST = soustavná činnost provozovaná samostatně podnikatelem
= vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na vlastní účet
= za účelem zisku, řídí se Živnostenským zákonem
= živnostník – FO nebo PO (splňuje podmínky statutární orgán)
ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ
:jakákoliv podnik. Činnost pokud není jiným zákonem zakázána nebo vyloučena ze živnostenského zákoníku – § 3 (uvedeny činnosti, které nejsou živností tj. činnosti advokátů, notářů, námořní doprava …)

Žádné komentáře:

Okomentovat