Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
- uchazeč může podat několik nabídek na řešení veřejné zakázky (různé varianty) a žadatel je musí všechny zvážit - variantní řešení
- jinak musí být vyhlášeno, že to bude bez variantního řešení - žadatel je odmítá
- sejde se komise a seřadí se dle pořadí, dle hodnosti nabídke (od nejlepší po nejhorší)
- žadatel musí 1.oznámit , že je vybraný a „vyzve ho“, aby dodal veškeré náležitosti (doklady) pro uzavření smlouvy.
- Nesplní-li do 3 dnů od uzavření smlouvy, je vyloučen a žadatel osloví 2.uchazeče.
- Nesplní-li tak , tak 3.uchazeč, vše končí.
- Doba pro podání nabídek nesmí být kratší než 14 dnů (pro uchazeče).

ZRUŠENÍ
- odmítne-li smlouvu 3.uchazeč (nesplní podmínky)
- jestliže není podána ani jedna nabídka
- poté je žadatel povinen to všem oznámit, že veřejná zakázka končí
- vzhledem ke změně okolností, za níž byla veřejná zakázka žádána, které žadatel nemohl předvídat ani ovlivnit

NESMÍ
- žádat novou zakázku až do té doby, dokud nedojde k vyřešení zrušení a důvody zrušení předchozí veřejné zakázky

Žádné komentáře:

Okomentovat