Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

A) akreditiv

A) akreditiv – vystavit smí pouze B na žádost příkazce; zaplatí z jeho účtu beneficientovi, pokud předloží požadované
dokumenty; sjednání podmínek, otevření účtu dovozcem, čerpání z účtu vývozcem
B odpovídá za správnost a úplnost dokumentů ale ne za předmět transakce; povinnost zaplatit; B přebírá závazek za klienta (bonitní nebo zajištěné); klient získá dokumenty a zboží po zaplacení
Obchodní zákoník – dispozitivní; v souladu s mezinárodními pravidly; Jednotné zvyklosti a pravidla pro DA
Mezinárodní obchodní komora v Paříži – pravidla dobrovolná – uvést ve smlouvě
účastníci: příkazce, beneficient, otevírající B, čerpající B (potvrzující, avizující)
remboursní B – pokud obě B nemají přímý kontakt
fáze: sjednání podmínek – před sepsáním smlouvy, souhlas
otevření akreditivu – formulář (jméno, adresa a číslo účtu příkazce a beneficienta, druh akredivitu, doba platnosti, částka,
požadované dokumenty, popis zboží, dopravní parita (N v ceně), údaj o pojištění, místo a čas odeslání zboží, místo určení, způsob použití akreditivu (hotově), podpis příkazce)

Žádné komentáře:

Okomentovat