Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

čistý produkt

čistý produkt – hrubý bez amortizace (výdaje na nákup kapitálových statků jež nahrazují kapitál spotřebovaný)
nominální produkt – v běžných tržních cenách, závisí na inflaci a objemu prodaných výrobků a služeb
reálný produkt – vyjádřený v cenách zvoleného roku, neustále stejných bez ohledu na tržní ceny
potencionální produkt – při plné zaměstnanosti

metody zjištění: výdajová – hledisko použití důchodů; výdaje jednotlivých sektorů na nákup konečných výrobků a služeb;
tyto informace zjistíme díky odvodům DPH a přiznání k dani z příjmu + statistické výkazy zpracovávané pravidelně firmami; export a import z evidence celních úřadů
výdaje domácností na spotřebu – předměty krátkodobého užití, dlouhodobé spotřeby, služby
soukromé investiční výdaje – výdaje firem (obnova a rozšíření zásob), výdaje na výstavbu domů
vládní výdaje na spotřebu – ne transfery, čistý export (bez importu – výrobky nebyly vytvořeny domácími výr. faktory)
produktová – součet přidaných hodnot jednotlivých výrobců + nepřímé daně – subvence; obtížné rozlišit co je konečný produkt a co meziprodukt

Žádné komentáře:

Okomentovat