Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kapitál

vše do vkládáme do výroby pro zisk, charakteristická je účelovost, výrazná osobní motivace (zisk chceme pro sebe i když třeba část odvedeme tomu kdo nám kapitál půjčil)
- peníze + kapitálové statky (opotřebovávají se, ne primární, výsledkem výroby – potřeba určitých výrobních faktorů)
dá se akumulovat – pokud podnikatel zisk nespotřebuje pro svou spotřebu ale ponechá ve firmě aby rozšířil její možnosti
poptávka: firmy, spotřebitelé, klesající funkce úrokové sazby
nabídka peněz: úspory = část důchodu nevydána na spotřebu; motivace – úrok, nejistý budoucí příjem
úroková míra – poměr úroku k jistině; nominální (nabízené bankou), reálná (upravená o inflaci)
výroba: spotřební statky (méně ve prospěch budoucí spotřeby); kapitálové statky (v budoucnu zvyšují spotřebu)
zdroje: vlastní (zisk, odpisy); cizí (půjčky – trh kapitálu)
cena: úrok – z cizího kapitálu; zisk – očekávaná cena vlastníkem, rizikovější, proto očekává že zisk bude vyšší než úrok

Žádné komentáře:

Okomentovat