Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

UKAZATELE ÚROVNĚ:

ekonomická síla: absolutní objem výrobků a služeb vyrobených za určitý čas; množství finální produkce určitého státu,
měříme nejčastěji HDP (porovnáváme absolutní hodnotu s ostatními zeměmi)
ekonomická úroveň – do jaké míry země užívá disponibilní VF; vyjadřuje ŽÚ; měříme pomocí HDP nebo NI na obyvatele
(neodráží blahobyt)
ekonomický růst – proces, jímž se zvyšuje schopnost NH vyrábět statky a služby, má vliv na ŽÚ obyvatel, předpokládáme úroveň cen konstantní, změna tokových veličin v čase; ukazatel – přírůstek reálného HDP na 1 obyv.; produkt (Y), čas (t)
rozdíl: Y = Yt – Yt-1; koeficient růstu: r = (Yt / Yt-1)*100; tempo růstu: G = (Yt – Yt-1 / Yt-1)*100

Žádné komentáře:

Okomentovat