Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

OKEČ

OKEČ = odvětvová klasifikace ekonomických činností, z toho průmyslové činnosti tvoří:
o C – dobývání nerostných surovin
o D – zpracovatelský průmysl z A, B, C
o E – energetika
Pro realizaci cílů byl formulován akční program.
K dosažení cílů jsou realizovány následující směry PP:
1) iniciativy realizující privatizaci a státní pomoc při restrukturalizaci a revitalizaci
2) iniciativy podporující rozvoj vnitřních zdrojů při zvyšování konkurenceschopnosti – výzkum, zvýšení jakosti
3) podpora prům. investic
4) iniciativa směřující ke kultivaci prostředí pro podnikání – posílení vymahatelnosti práva, ochrana zájmů spotřebitele
5) odvětvové, sektorové iniciativy
Institucionální a finanční rámec PP vymezuje tzv. Akční program

Žádné komentáře:

Okomentovat