Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kapitálové trhy

Kapitálové trhy

Rozdělení kapitálových trhů

Primární kapitálový trh je proces, kdy emitent cenného papíru tento
cenný papír nabízí a prodává prvnímu majiteli.

Sekundární kapitálový trh je proces, kdy majitelé cenných papírů
nabízí a prodávají tyto cenné papíry jiným investorům, kteří tyty
cenné papíry kupují.

Veřejné trhy s cennými papíry
Významnou částí sekundárního trhu jsou veřejné trhy cenných papírů.
V České republice jsou tyto trhy dva: Burza cenných papírů Praha, a.s.
a RM-Systém, a.s..

Burza cenných papírů Praha, a.s.
Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP) je zřízena podle zákona
č.214/1992 Sb., o burzách cenných papírů. Na BCPP se obchoduje se
třemi druhy cenných papírů -- akciemi, dluhopisy a podílovými listy.
Orgány burzy jsou:
-valná hromada (vrcholný orgán burzy)
-burzovní komora (statutární orgán)
-dozorčí rada (dozorčí orgán)

Žádné komentáře:

Okomentovat