Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Křivka poptávky po investicích

vyjadřuje vztah mezi I a úr. mírou. roční zisk z investice musí být vyšší než roční úroková míra, jinak firma neinvestuje, ale uloži v bance, tedy s růstem ir klesají investice. V investičním rozhodování se bere v potaz reálná úroková míra, tedy včetně inflace

VI. Rovnovážný produkt (důchod)
I = GNP podle produktové metody - C
S = GNP podle důchodové metody - C
=> I = S

1) Průsečík úsporové a investiční fce je rovnovážný produkt
pokud I>S, nebo I 2)Rovnovářný produkt je též na průsečíku sumy výdajů (C+I) s osou 45°

VII. Multiplikátor
Platí, že v dvousektorové ekonomice (jen C a I, bez G,X..) přírůstek investic o 1 Kč zvýší GNP o více než 1 Kč. Multiplikátor je pak číslo, jehož vynásobením ^I získáme GNP (vymyslel to Keynes, machr jako bejk).
^GNP = k x ^I k = ^GNP/^I
^I - ^GNP - ^C => k = 1/^C = 1/(1-MPC) = 1/MPS, tedy
^GNP = 1/(1-MPC) x ^I

Žádné komentáře:

Okomentovat